top of page

Om Campr

Historien vår

Campr er en ny delingsplattform for bobiler og campingvogner i Norge. Campr er utviklet i samarbeid med Ferda, Norges ledende bobil- og caravankjede med tilstedeværelse fra Grimstad i sør til Nordkjostbotn i Nord. 
 

Ferda har siden 1977 jobbet for å gjøre livet i bobil og campingvogn tilgjengelig og attraktivt for alle! 
Nye vaner og teknologi krever utvikling av nye produkter og tjenester for å jobbe videre mot vår visjon. Campr er nettopp en av disse nyvinningene. Med Campr har vi utviklet en tjeneste som skal gjøre det trygt og enkelt å leie og leie ut bobiler og campingvogner.

 

Delingsøkonomi og bærekraft blir stadig vanligere og viktigere for folk. Campr ønsker å ta en aktiv rolle for å stimulere til bedre utnyttelse av materielle ting som allerede er laget, og bidra til at de som ikke ønsker å eie i stedet kan leie.  


Med Ferda i ryggen vil Campr kunne levere en støtte og support få andre aktører kan klare.

bottom of page